Het gezondheidstoezicht op werknemers is verplicht. Doel is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de werknemers door de preventie van risico’s verbonden aan het werk. Het gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd door de arbeidsarts. De wettelijke basis ervoor is Titel 4 van het Boek I van de Codex over het welzijn op het werk, dat alle algemene principes bevat die van toepassing zijn op werknemers waarop het gezondheidstoezicht betrekking heeft.

De opdrachten van de arbeidsarts :

De voornaamste opdracht van de arbeidsarts is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers en om hen te beschermen tegen de risico’s die verbonden kunnen zijn aan hun functie. Tijdens het medisch onderzoek (ook vaak gezondheidsevaluatie genoemd) bepaalt de arbeidsgeneesheer of een persoon geschikt is om zijn/haar werk uit te voeren. De rol van arbeidsarts is preventief en niet behandelend.  De arbeidsarts is dus geen behandelend arts en ook geen controlearts.

De arbeidsarts verricht daarnaast ook volgende taken:

 • Regelmatig de onderneming bezoeken om zo kennis op te doen over de werkomgeving en de vereisten van de werkpost
 • Ondersteunen van de organisatie van eerste hulp op het werk
 • Opsporen en aangeven van beroepsziekten
 • Waken over de arbeidshygiëne
 • De factoren die de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden inventariseren
 • Aangepaste werkmethodes voorstellen
 • Aanpassingen van de werkpost en het zoeken naar aangepast werk voorstellen, ook voor werknemers die maar in beperkte mate onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.

 

 

Het gezondheidstoezicht : voor welke werknemers ?

De risicoanalyse uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt aan welk type medisch onderzoek de werknemer onderworpen moet worden…

Voorbeelden van risico’s : werken met chemische producten, blootstelling aan lawaai,…

Het medisch onderzoek begunstigt de gezondheid van uw werknemers

Het medisch onderzoek vindt plaats op verschillende tijdstippen doorheen de loopbaan van de werknemer :

 • Bij aanwerving : de arbeidsarts beslist of de werknemer geschikt is voor zijn functie
 • Periodiek volgens de risico’s verbonden aan het werk : werknemers die blootgesteld zijn aan risico’s worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek. De periodiciteit hangt af van het risico waaraan men wordt blootgesteld
 • Wanneer er nieuwe risico’s opduiken
 • Gedurende zwangerschap of borstvoeding
 • Bij de reïntegratie van een werknemer die voor onbeperkte tijd ongeschikt wordt verklaard
 • Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan vier weken
 • Bij sommige risico’s nog steeds nà de tewerkstelling
 • Op vraag van de werknemer.

De verschillende medische onderzoeken

 

Inenten van werknemers

Uw preventieadviseur-arbeidsarts voert twee soorten inenting uit:

 

Meer informatie

Contacteer ons

Nuttige documenten raadplegen

FAQ Gezondheidstoezicht

 

 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

Vakantie nemen is goed voor de gezondheid

Is vakantie de ideale remedie tegen opgehoopte werkstress? Maakt het al dan niet vakantie nemen een...

Meer info
spmt-arista

Elke stap telt !

Bent u gefrustreerd omdat u niet aan sport doet ? Misschien ontbreekt het u aan tijd? Voelt u zich...

Meer info
spmt-arista

Water, water, de rest komt later !

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het onmiddellijk afkoelen  van brandwonden met...

Meer info

Volgende opleidingen

De onvolledige agenda

15 juli 2015 te

Opleiding : Nacht- en ploegenarbeid

Dat nacht- en ploegenarbeid belastend is voor de gezondheid van de werknemers...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Cytostatica buiten de apotheek en in de thuiszorg

De behandelingen met cytostatica verschuiven van de kliniek naar de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleidingsessie : Informatie moederschapsbescherming

Tijdens deze korte informatiesessie worden de regels herhaald die gelden...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Het belang van fysieke activiteit

"Sitting disease is the new smoking”. In de Angelsaksische wereld worden de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Infectieziekten - Het bloedoverdraagbare trio: hepatitis B en C...

Hepatitis B en C en HIV zijn drie infectieziekten die vooral overdraagbaar...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Gezond leven

Zowel je fysieke als je geestelijke gezondheid heb je deels zelf in de hand....

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Gezondheidstoezicht werknemers

Deze opleiding geeft een overzicht van de rol en de mogelijkheden van de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Medische ongeschiktheden

Werknemers met tijdelijke of definitieve ongeschiktheden zijn een uitdaging...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Rijgeschiktheid

Vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs en werknemers met bezoldigd...

Meer weten

15 juli 2015 te

Basisopleiding A.E.D. (Automatische elektronische defibrillatie)

Veel organisaties beschikken tegenwoordig over een externe defibrillator...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Nachtarbeid

Nachtarbeid is wijdverspreid in de gezondheidszorg, hulpdiensten, productie,...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Griep

Griep is een onderschatte aandoening die elk jaar leidt tot een groot aantal...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : EHBO bij kinderen (0-12jaar)

Iedereen die werkt in een instelling belast met de zorg voor zuigelingen of...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding - Informatiesessie : Re-integratietrajecten van werkongeschikte...

Tijdens de sessie re-integratie gaan we in op de belangrijkste wettelijke...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De rol van de arbeidsgeneesheer in het alcohol- en drugsbeleid

 DoelstellingenInformeren over de gevaren van alcohol en drugs alsook...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De preventie van prikongevallen

 DoelstellingenDe opleiding wil aansluiten bij de opleiding omtrent de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding EHBO voor onthaalouders

Sinds 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel dat actief is in de...

Meer weten

17 november 2016 te Brussel (Koningsstraat 192-194) : 17/11 + 28/11 + 01/12

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

13 maart 2017 te Brussel (Koningsstraat 192-194) : 13/03, 20/03, 27/03

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

23 oktober 2017 te Aalst-Erembodegem (Watermolenstraat 18) : 23, 24 en 25/10/2017

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

28 mei 2018 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1) : 28/05 + 29/05 + 30/05

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

10 september 2018 te Brussel (Koningsstraat 192-194) : 10/09 + 11/09 + 12/09/2018

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

08 oktober 2018 te Aalst (Watermolenstraat 18 Erembodegem) : 8/10 + 9/10 + 10/10

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

20 mei 2019 te Brussel (Koningsstraat 192-194)

Opleiding : Inleiding tot de eerste hulpverlening en het oproepen van de...

Alle ondernemingen moeten in elk van de plaatsen waar ze personeel...

Meer weten

18 juni 2019 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1) : 18/06/2019 + 19/06/2019 + 20/06/2019

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

21 juni 2019 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten

28 augustus 2019 te

Opleiding : Voedingshygiëne volgens de HACCP-norm

Met deze cursus trachten we de nodige elementen aan de deelnemers te bezorgen...

Meer weten

10 september 2019 te Brussel (Koningsstraat 192-194) : 10/09/2019 + 11/09/2019 + 12/09/2019

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

01 oktober 2019 te Koningsstraat 192-94, 1000 Brussel [van 8u30 tot 12u30]

Opleiding : Voedingshygiëne volgens de HACCP-norm

Met deze cursus trachten we de nodige elementen aan de deelnemers te bezorgen...

Meer weten

23 oktober 2019 te Gent (Koningin Astridlaan 185) : 23/10/2019 + 24/10/2019 + 25/10/2019

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

04 november 2019 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-3)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten

05 november 2019 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-3) : 5/11/2019 + 19/11/2019 + 26/11/2019

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

05 december 2019 te Brussel (Koningsstraat 192-4) : 05/12 + 12/12 + 13/12/2019

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

01 april 2020 te Gent (Koningin Astridlaan 185)

Opleiding : Inleiding tot de eerste hulpverlening en het oproepen van de...

Alle ondernemingen moeten in elk van de plaatsen waar ze personeel...

Meer weten

11 mei 2020 te Brussel (Bisschofsheimlaan 1-8)

Opleiding : Inleiding tot de eerste hulpverlening en het oproepen van de...

Alle ondernemingen moeten in elk van de plaatsen waar ze personeel...

Meer weten

08 juni 2020 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1) : 08/06 + 10/06 + 12/06/2020

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

09 juni 2020 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten

15 juni 2020 te Hasselt (De Gerlachestraat 2-1)

Opleiding : Inleiding tot de eerste hulpverlening en het oproepen van de...

Alle ondernemingen moeten in elk van de plaatsen waar ze personeel...

Meer weten

17 juni 2020 te Brussel (Bischoffsheimlaan 1-8)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten

01 september 2020 te Brussel (Bischoffsheimlaan 1-8) : 01/09 + 02/09 + 03/09 + 16/12 + 17/12 + 18/12/2020

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

01 oktober 2020 te Gent (Koningin Astridlaan 185)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten

07 oktober 2020 te Brussel (Bischoffsheimlaan 1-8)

Opleiding : Voedingshygiëne volgens de HACCP-norm

Met deze cursus trachten we de nodige elementen aan de deelnemers te bezorgen...

Meer weten

26 oktober 2020 te Gent (Koningin Astridlaan 185) : 26/10 + 27/10 + 28/10/2020

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

16 november 2020 te Antwerpen (Maria Theresialaan 11-3)

Opleiding : Inleiding tot de eerste hulpverlening en het oproepen van de...

Alle ondernemingen moeten in elk van de plaatsen waar ze personeel...

Meer weten

17 november 2020 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-3) : 17/11 + 18/11 + 19/11/2020

Opleiding : Basisopleiding hulpverlener

Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de...

Meer weten

20 november 2020 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-3)

Opleiding : bijscholing hulpverlener

Het volgen van een bijscholing geeft uw hulpverleners de mogelijkheid om hun...

Meer weten