28 februari 2019

Gepubliceerd in Publicatie

Ook in 2019 zal de Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) verschillende inspectiecampagnes voeren. De inspecties richten zich op bepaalde sectoren. De gecontroleerde sectoren worden waar nodig nadien ook begeleid naar een betere naleving van de reglementering. Ook de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt controles aan.

Inspecties Welzijn op het Werk

Met de inspecties wil Toezicht Welzijn op het Werk onder andere een globaal inzicht krijgen van het preventiebeleid in bepaalde sectoren en regio’s, voor zowel kleine als middelgrote en grote organisaties.

Deze inspectiecampagnes vinden plaats over het gehele land.

De nationale campagnes voert de Directie Toezicht in samenwerking met andere instanties.

Deze zijn de voor 2019 geplande inspectiecampagnes :

Sector

Thema

Partner

 Topbelading vrachtwagensSEVESO
 Rolbruggen 
BouwsectorVallen van hoogte (2e handhavingsluik)Constructiv BoP
BouwsectorAfbraakwerken 

Elke inspectie volgt een gelijkaardige logica :

 • Bij het bezoek wordt, in het algemeen, het beleid van de werkgever rond welzijn op het werk nagegaan.
 • Men bekijkt wat de aanpak is voor alle domeinen van de welzijnswet.
 • Het eigenlijke thema van de campagne wordt diepgaander behandeld.
 • Bij tekortkomingen of inbreuken volgen acties gaande van advies en waarschuwingen tot, in de ergste gevallen, een stopzetting van de activiteit.
   

Sociale inspectiecampagnes

In het kader van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, organiseert ook de Sociale Inspectie campagnes in de volgende sectoren :

 • Sector van de elektrotechniek en de bouw : 21 maart 2019
 • Sector  van de taxi's en transport : 17 mei 2019
 • Horeca : 6 juli 2019
 • Sector van de land- en tuinbouw : 24 september 2019
 • Sector van de carwash : 22 november 2019

 

Verschenen in Actuascan februari 2019. Zie ook ons eerder artikel.