26 november 2018

Gepubliceerd in Pers

Ook in 2019 zal de Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) verschillende inspectiecampagnes voeren. Met de inspecties wil TWW onder andere een globaal inzicht krijgen van het preventiebeleid in bepaalde sectoren en regio’s, voor zowel kleine als middelgrote en grote organisaties.

De inspecties richten zich op bepaalde sectoren en in sommige gevallen ook op bepaalde regio’s. De gecontroleerde sectoren worden waar nodig nadien ook begeleid naar een betere naleving van de reglementering.

Sommige inspectiecampagnes worden enkel in specifieke regio’s gevoerd, andere vinden plaats over het gehele land.

Deze zijn de voor 2019 geplande inspectiecampagnes :

Regionale campagnes

Regio

Sector

Thema

West-VlaanderenMetaalverwerkingVeiligheid (LOTO ; "Lock Out Tag Out")
Oost-VlaanderenZorgsectorMoederschapsbescherming
AntwerpenMaalderijenGevaarlijke producten
Limburg en Vlaams BrabantFabricage kunststofproductenGevaarlijke producten
BrusselBewakingErgonomie
HenegouwenGrootwarenhuizenErgonomie
Namen-Luxemburg-Waals BrabantAfvalverwerkingGevaarlijke producten
LuikRusthuizenPsychosociale risico's


Nationale campagnes

De nationale campagnes voert de Directie Toezicht in samenwerking met andere instanties.

Sector

Thema

Partner

 Topbelading vrachtwagensAfdeling chemische risico's (SEVESO)
 Rolbruggen 
BouwsectorVallen van hoogte (tweede handhavingsluik)Constructiv BoP
BouwsectorAfbraakwerken 

Er worden ook acties gepland in het kader van de synergie tussen de twee componenten van de Arbeidsinspectie : Toezicht op sociale wetten en toezicht op het welzijn op het werk. Het is echter nog niet duidelijk welke sectoren aan bod zullen komen. De vleessector en de bouwsector behoren tot de mogelijkheden, omdat zij vele gedetacheerde werknemers tewerkstellen.

Elke inspectie volgt de volgende logica :

  • Bij bezoek wordt, in het algemeen, het beleid van de werkgever rond welzijn op het werk nagegaan
  • Men bekijkt wat de aanpak is voor alle domeinen van de welzijnswet
  • Het eigenlijke thema van de campagne wordt diepgaander behandeld.
  • Bij tekortkomingen of inbreuken volgen acties gaande van advies en waarschuwingen tot, in de ergste gevallen, een stopzetting van de activiteit.

Van zodra wij meer informatie hebben over deze campagnes, leest u erover in de Actuascan !

 

Bron 

Luc Van Hamme “Campagnes van de arbeidsinspectie in 2019”, verschenen 19/10/2018 op de website www.sentral.be