De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke schakel bij het voorkomen en aanpakken van psychosociale belasting in uw onderneming of instelling. Deze terugkomdag wordt georganiseerd in navolging van de basisopleiding voor vertrouwenspersonen en biedt de mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen in de praktijk.

Doelstellingen

De terugkomdag heeft als doel de verdere verdieping van kennis en de optimalisatie van vaardigheden (zoals o.a. gesprekstechnieken, bemiddeling). Praktijkervaringen kunnen in een sfeer van vertrouwelijkheid besproken worden. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid aan de vertrouwenspersonen om te netwerken.

 

Voor wie ?

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd.

 

Programma

De dagorde ligt op voorhand vast maar kan aangepast worden in functie van verwachtingen van de deelnemers.

Voorbeelden:

  • Uitwisselen van ervaringen
  • Uitdiepen van bepaalde thema's
  • Bespreken van gevalstudies (intervisie)
  • Verder inoefenen van gespreksvaardigheden
  • Netwerking

 

Trainers

Deze terugkomdag wordt gegeven door de preventieadviseurs psychosociale aspecten van spmt arista , die over een ruime praktijkervaring beschikken op het terrein.

Gebruikte methode

Tijdens de opleiding wisselen theorie, praktijk, denkoefeningen en rollenspellen elkaar af. Er wordt gestreefd naar maximale interactie, waarbij de concrete ervaringen van de deelnemers als basis kunnen dienen.

 

Praktische informatie

  • Duur: 1 dag.
  • Maximum 15 deelnemers.
  • De opleiding kan gegeven worden in de lokalen van uw organisatie of in onze lokalen. De opleiding kan eveneens in onze kantoren doorgaan op basis van een individuele inschrijving (open opleiding).

 

Prijs

Op aanvraag.

 

Meer informatie

Contacteer Academy
T 02 289 68 07
Academy@spmt-arista.be

Agenda van de komende opleidingen

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons