07 augustus 2018

Gepubliceerd in Evenement

Op 10 en 24 oktober en 7 en 21 november 2018 organiseren spmt arista en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De hoofddoelstelling van deze vierdaagdse opleiding is : de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden op gebied van de preventie van de musculoskeletale aandoeningen bijbrengen en daarnaast hen ook de nodige pedagogische vaardigheden laten verwerven opdat zij op hun beurt hun collega’s uit de sector kunnen opleiden en sensibiliseren voor de problematiek van musculoskeletale aandoeningen.

Deze opleiding vindt plaats op 10 en 24 oktober 2018 en 7 en 21 november 2018 in Hasselt.

Doelstelling van de opleiding

  • de belangrijkste factoren die het ontstaan van MSA in de hand werken herkennen en begrijpen
  • de belangrijkste risico’s kennen m.b.t. MSA die kunnen optreden tijdens hun beroepsactiviteiten
  • de risicofactoren in hun werkomgeving kunnen detecteren
  • de aangeleerde preventieprincipes (ergonomische basisprinices, goede gewoontes/houdingen, oefeningen om de fysieke conditie te verbeteren) kennen en kunnen toepassen in hun werkomgeving
  • hun collega’s kunnen opleiden en sensibiliseren en hen de ergonomische basisprincipes aanleren
  • risico’s en slechte gewoontes/houdigen in hun werkomgeving en in de werkomgeving van hun collega’s kunnen detecteren en hun collega’s de nodige informatie kunnen geven om deze risico’s en slechte gewoontes/houdingen te vermijden/te voorkomen 
OrganisatieFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en spmt arista
Datum en tijdstip10 en 24 oktober en 7 en 21 november 2018
PrijsGratis.
Adres

PXL Hogeschool Hasselt
Guffenslaan 39
3500 Hasselt

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht.

Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot nadia.corryn@werk.belgie.be