26 mei 2019

Gepubliceerd in Eerste hulp

In dit artikel bieden we enkele adviezen om werken in dit warme weer draaglijker te maken. Een organisatie waar werk verricht wordt waarop warme temperaturen een impact kunnen hebben (bijvoorbeeld buitenwerk) stelt best op voorhand een hitteactieplan op.

Hoe kan men anticiperen op warme temperaturen ?

Een goede aanpak vereist voorbereiding. Een organisatie waar werk verricht wordt waarop warme temperaturen een impact kunnen hebben (bijvoorbeeld buitenwerk) stelt best op voorhand een hitteactieplan op.

In dit plan wordt vermeld

 • hoe men zal omgaan met warme periodes
 • welke maatregelen men zal nemen
 • in welke omstandigheden de maatregelen precies genomen moeten worden.

Het hitteactieplan wordt best opgesteld in overleg met de hiërarchische lijn en met de werknemers of hun vertegenwoordigers. Win het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in en bespreek het hittegolfplan tijdens het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 

Soorten preventiemaatregelen

 • organisatorische maatregelen (bv.: zomerregeling, afwisseling van de taken, vermijden van geïsoleerd werk, enz.)
 • technische maatregelen (ter beschikking stellen van een ventilator, aanpassing van de werkkledij, enz.)
 • maatregelen die te maken hebben met EHBO (bv.: een procedure opstellen voor het naar huis begeleiden van een werknemer met een hitteslag, EHBO, enz.).

De preventiemaatregelen die de organisatie neemt, kunnen variëren, afhankelijk van de verschillende beroepen en de bijbehorende vereisten, of ook afhankelijk van de gebouwen.

 

Preventieadviezen voor zeer warme dagen

 • Drink ten minste een glas water om de 15-20 minuten, ook als je geen dorst hebt (+/- 3 liter per dag).
 • Draag lichte, ruimzittende kleding die de verdamping van het zweet mogelijk maakt (bv. katoen), in een lichte kleur als er buiten wordt gewerkt.
 • Bescherm je hoofd tegen de zon.
 • Pas je werkritme aan op basis van de warmtetolerantie en organiseer het werk zodanig dat het tempo wordt verlaagd (sneller werken om vroeger te kunnen stoppen, kan gevaarlijk zijn!). Zorg voor een afwisseling van de taken met werkposten die minder zijn blootgesteld aan de warmte.
 • Verminder of spreid intense fysieke inspanningen in de mate van het mogelijke en stel zware taken uit tot de minst warme uren van de dag.
 • Verlicht de werklast met korte cycli werk/rust (bv. elk uur).
 • Vraag en gebruik systematisch de mechanische hulpmiddelen voor heffen en tillen (steekwagen, karretjes, heftoestellen, enz..).
 • Verwijder elke bijkomende warmtebron (schakel niet gebruikt elektrisch materiaal uit).
 • Gebruik een ventilator (enkel als de temperatuur van de lucht niet hoger is dan 32°C).
 • Vermijd het drinken van alcohol.
 • Eet lichte en gespreide maaltijden.
 • Wees extra voorzichtig indien er een medische voorgeschiedenis is en indien men geneesmiddelen neemt (urineafdrijvende middelen, kalmerende middelen, enz.).
 • Staak onmiddellijk elke activiteit zodra je je onwel voelt en waarschuw de collega’s, de leiding, enz. Aarzel niet een arts te raadplegen.
 • Vermijd geïsoleerd werk, zo kunnen de werknemers elkaar in het oog houden (en de symptomen van een hitteslag opmerken).
   

Hitteslag en E.H.B.O.

De symptomen kunnen verschillen van de ene persoon tot de andere, maar mogelijke voortekenen van een hitteslag zijn : plotse grote vermoeidheid, krampen, misselijkheid, versuftheid, duizeligheid, hyperthermie, droge en warme huid, slaperigheid.

Lijkt een collega op het werk verward of zelfs euforisch, is hij onverklaarbaar lichtgeraakt of heeft hij griepachtige symptomen, dan moet hij naar een koele plaats worden gebracht en worden aangespoord om een arts te raadplegen. De lichaamstemperatuur kan in dit soort situaties oplopen tot boven de 40°C. Dat is een medische noodsituatie !

Goede reflexen :

 • de hulpdiensten verwittigen
 • het slachtoffer in een frisse en goed verluchte ruimte brengen
 • de kleding van het slachtoffer verwijderen of losmaken
 • het slachtoffer verfrissen met water om zijn lichaamstemperatuur te laten dalen, water over hem sproeien of op een zo groot mogelijk deel van zijn lichaam (hoofd en nek inbegrepen) vochtige doeken aanbrengen (die regelmatig worden ververst)
 • is het slachtoffer bij bewustzijn, laat de persoon dan kleine hoeveelheden fris water drinken
 • is het slachtoffer bewusteloos, plaats de persoon dan in zijdelingse veiligheidshouding in afwachting van de hulpdiensten, na het verrichten van de eerste EHBO-handelingen.


Meer informatie