Raadpleeg de Codex over het welzijn op het werk :

 

BOEK I : ALGEMENE BEGINSELEN 

 

BOEK II : ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG 

 

BOEK III : ARBEIDSPLAATSEN 

Het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen blijft voorlopig bestaan. Dat wil zeggen dat de bepalingen van kracht blijven en verder toegepast moeten worden. In een later stadium wordt ook dit K.B. gradueel overgenomen in de nieuwe Codex in boek III, titel 7. Zolang het K.B. niet wordt opgeheven, is het aangewezen om te verwijzen naar het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en niet naar de oude Codex (titel III, hoofdstuk 5).

BOEK IV : ARBEIDSMIDDELEN 

 

BOEK V : OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA 

 

BOEK VI : CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA 

 

BOEK VII : BIOLOGISCHE AGENTIA 

 

BOEK VIII : ERGONOMISCHE BELASTING 

 

BOEK IX : COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING 

 

BOEK X : WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN

Bron : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.