24 oktober 2018

Gepubliceerd in Wetgeving

Er is de laatste tijd heel wat wetgeving verschenen rond de thematische verloven : ouderschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, ... Een overzicht van de verschenen wetgeving.

Ouderschapsverlof

Verschenen : Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, Belgisch Staatsblad van 26 september 2018.  

Een werknemer die voltijds of deeltijds werkt kan vandaag 4 maanden voltijds ouderschapsverlof opnemen.  De voltijdse werknemer kan ook zijn prestaties verminderen met 50% gedurende 8 maanden of verminderen met 20% gedurende een periode van 20 maanden.  Nieuw is dat nu ook de mogelijkheid bestaat om zijn prestaties te verminderen met 1/10 van een voltijdse werkweek gedurende een periode van 40 maanden, wat overeenkomt met een halve dag per week of een volle dag om de twee weken.

Deze wet is in werking getreden op 6 oktober 2018.  Wij wachten nog op een uitvoeringsbesluit voor de effectieve uitwerking ervan.
 

Adoptieverlof en pleegouderverlof

Verschenen : Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, Belgisch Staatsblad van 26 september 2018.

Het adoptieverlof voor een minderjarig kind wordt op 6 weken gebracht (vroeger beperkt tot 4 weken en 6 weken indien het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt).  Vanaf 1 januari 2019 wordt het adoptieverlof per adoptieouder of voor beide adoptieouders samen, opgetrokken met 1 week; vanaf uiterlijk 1 januari 2021 met 2 weken, vanaf uiterlijk 1 januari 2023 met drie weken, vanaf uiterlijk 1 januari 2025 met 4 weken en vanaf uiterlijk 1 januari 2027 met 5 weken.  In geval van twee adoptieouders worden deze bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld.

Ook het pleegouderschapsverlof wordt in dezelfde mate opgetrokken met 5 weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027.

De wet treedt in werking op 1 januari 2019.
 

Flexibilisering van de opname van thematische verloven

Verschenen : Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, Belgisch Staatsblad van 26 september 2018.

De werkgever en de werknemer kunnen overeenkomen om een vermindering van de arbeidsprestaties (1/2, 1/5 of 1/10) naar vrije keuze in te plannen zolang de vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties gedurende een periode van een maand of een veelvoud daarvan overeenkomt met de vermindering van gemiddeld ½, 1/5 of 1/10.

Het voltijds ouderschapsverlof of het verlof voor medische bijstand kan voortaan ook opgesplitst worden per week.  Het halftijds ouderschapsverlof kan opgenomen worden per maand.

Deze wet is in werking getreden op 6 oktober 2018.  Wij wachten nog op een uitvoeringsbesluit voor de effectieve uitwerking ervan.