26 april 2018

Gepubliceerd in Publicatie

In het kader van een Europese campagne rond de veiligheid van uitzendkrachten, organiseert de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk in de loop van 2018 inspectiecampagnes.

Minstens 32 uitzendkrantoren en 160 gebruiksondernemingen zullen worden gecontroleerd.

Ook buitenlandse uitzendondernemingen die uitzendkrachten in België ter beschikking stellen worden gecontroleerd door internationale inspectieteams.

De doelstellingen van de campagne :

  • De gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten bevorderen en verbeteren
  • De werkgevers (uitzendkantoren en gebruikers) informeren en sensibiliseren over gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten.

Meer informatie op de website van de FOD WASO.