Preventie van psychosociale risico’s is in de voorbije jaren steeds belangrijker geworden. Het begrip ‘psychosociale risico’s’ omvat een hele waaier aan aspecten. spmt arista beschikt over een team van deskundigen die u begeleiden in het dynamisch beheer van psychosociale risico’s. spmt arista geeft de voorkeur aan een aanpak die zich richt op de specifieke praktijken en behoeften van onze klant. Dicht bij onze klant staan is fundamenteel : hoe beter we u kennen hoe beter we u kunnen helpen.

 

Wat zijn psychosociale risico’s ?

Psychosociale risico’s worden in de wetgeving omschreven als "de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade [zoals stress, burnout etc] ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade". Deze schade kan het gevolg zijn van vijf elementen waar de werkgever een impact op kan hebben en die objectief een gevaar kunnen betekenen.

Het gaat om de volgende elementen:

 • Arbeidsorganisatie : de taakverdeling, de hiërarchische structuur, de werkprocedures, etc.
 • Arbeidsinhoud : alles wat te maken heeft met de uitgevoerde taak zoals bijvoorbeeld de ingewikkeldheid, repetitiviteit, etc.
 • Arbeidsvoorwaarden : contractuele aspecten zoals uurroosters, opleidingen, loopbaanbeheer, etc.
 • Leefomstandigheden op het werk : aspecten die betrekking hebben op de omgevingsfactoren (gebouw, bureel, verlichting, etc) en op de materialen die ter beschikking worden gesteld
 • Interpersoonlijke relaties op het werk : alle vormen van menselijke betrekkingen op het werk : tussen collega’s, met de hiërarchische lijn of de werkgever, met derden, etc.

 

Een antwoord op maat

Elke werkomgeving en elke werknemer is uniek. Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten  geven de voorkeur aan  interventies die aangepast zijn aan de werkelijkheden in uw onderneming. Zij bepalen het raamwerk waarbinnen de interventies plaatsvinden in nauwe samenwerking met de sleutelfiguren binnen uw organisatie.

 

Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten

spmt arista stelt een dynamisch team van preventieadviseurs psychosociale aspecten tot uw beschikking. Hun belangrijkste opdrachten zijn :

 • Meewerken aan het opzetten van procedures rond psychosociale risico’s
 • Informeren en sensibiliseren van werknemers, hiërarchische lijn en de werkgever rond het voorkomen van psychosociale risico’s
 • De werkgever begeleiden in de uitwerking van de psychosociale risicoanalyse, zowel kwantitatief (vragenlijsten) als kwalitatief (groeps- of individuele gesprekken)

   
 • Ontvangen, luisteren naar en informeren van werknemers die lijden omwille van  psychosociale risico’s
 • Meewerken aan de preventie van verslaving op de werkvloer (CAO 100)
 • De werkgever, hiërarchische lijn en de werknemers ondersteunen in geval van potentieel traumatische gebeurtenissen
 • De werknemers informeren en sensibiliseren rond de burnout-problematiek
 • Vertrouwenspersonen opleiden, hun jaarlijkse bijscholing verzekeren en hen bijstaan met raad en toezicht
 • De hiërarchische lijn opleiden rond de preventie en beheersing van psychosociale risico’s

Contact : 02/533.74.44 of sec.rim@spmt-arista.be

 

 

 

 

 

 

 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

De winterblues

De winterblues of ‘winterdepressie’, het is geen verzinsel. Het is een specifieke vorm...

Meer info
spmt-arista

Het voorkomen van een burn-out

We spreken met Michel Muller, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij spmt arista

Meer info
spmt-arista

Time management : meer doen in minder tijd

Als je dit artikel leest, is je vakantie waarschijnlijk al voorbij en word je weer overspoeld door e...

Meer info

Volgende opleidingen

De onvolledige agenda

15 juli 2015 te

Opleiding : Veerkracht - Fit in je hoofd, goed in je vel

Het leven zit vol uitdagingen. Dagelijks komt er heel wat op ons af op alle...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De participatieve leader

De tijd van top-down management is voorbij. Samenwerking op alle niveaus is...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Stress management : koester je energiebron

Enthousiasme en stress zijn besmettelijk. Hoe behoud ik mijn enthousiasme?...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Preventie van burn-out

Het ‘top-down’ management heeft zijn tijd gehad. De tijd is gekomen voor...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Hoe terug de draad opnemen na een burn-out ?

De weg naar herstel gaat over het pad van respect. Respect voor jezelf… we...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Omgaan met afhankelijkheid en verslavingen

We benaderen deze topic op een manier die totaal tegengesteld is aan de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Sensibilisatie van het personeel over psychosociale risico's

De Wet van 24 februari 2014 en het Koninklijk Besluit van 10 april 2014...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Sensibilisatie preventie van burn-out

Deze sensibilisatie is gebaseerd op theoretische uitleg, met voorbeelden en...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Assertiviteit, een oefening in diplomatie en vastberadenheid

Heb je genoeg van al die onuitgesproken gedachten? Denk je dat de zaken...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De kunst van aanpassingsvermogen en veerkracht bij verandering

Er zijn mensen die ervoor zorgen dat de zaken gebeuren, er zijn mensen die...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De enthousiaste leader : het vuur aanwakkeren

Ontgoocheling, verlies van zingeving of vertrouwen, gevoel van machteloosheid...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De moedige leader "Leiden met lef"

""Kom naar de rand", zei hij;"We kunnen niet, Meester, we zijn bang";"Kom...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Communicatie, spreek met je oren

Wat we zeggen of niet zeggen, wat we doen of laten, het wordt geïnterpreteerd...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Spreken in publiek, kom op verhaal !

De persoonlijke nachtmerrie van een spreker kan verschillende vormen aannemen...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Leiding geven, een nederig gebeuren

Bestaat er zoiets als de geboren leider? Als dit al het geval zou zijn, is...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De mindful leader - hoe word ik een efficiëntere leider ?

Mindfulness is een handige tool om de "automatische piloot"… waarop we al te...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Omgaan met "moeilijke" mensen

 "On est toujours le con de quelqu’un" ("Je bent altijd wel iemands...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : De Emotional Freedom Technique, omgaan met emoties en stress met...

"Wees als een lamp, een eiland, een toevlucht voor jezelf. Zoek geen...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Sensibilisatie managers technieken voor beroepsherinschakeling

Het werkhervattingsgesprek is één van de middelen die ter beschikking van de...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Informatie over de aanpak van mogelijk traumatiserende...

Tegenwoordig zijn er veel aanspreekpunten binnen de onderneming, die kunnen...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Een mogelijk traumatiserende gebeurtenis in het bedrijf : zich...

Bepaalde gebeurtenissen in het leven op het werk kunnen schokkend en mogelijk...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Preventie en stressmanagement via Mindfulness

Al te vaak staan we op ‘automatische piloot’, met alle gevolgen vandien...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Sensibilisering rond burn-out voor het directiecomité

Welzijn op het werk komt de resultaten van de onderneming ten goede. Een...

Meer weten

26 januari 2016 te

Opleiding : De authentieke leader "Recht voor de raap"

Niets is oorverdovender dan de stilte.DoelstellingHoeveel projecten falen...

Meer weten

26 januari 2016 te

Opleiding : De open leader - "Leiderschap zonder grenzen"

Generation Y en Z, multiculturaliteit, gender differences, taalgevoeligheid,...

Meer weten

26 januari 2016 te

Opleiding : Hoe omgaan met burn-out in een team ?

Burn-out is niet de zaak van één individu. Het heeft direct een impact op het...

Meer weten

26 januari 2016 te

Opleiding : Hoe mijn gevoeligheid voor burn-out verlagen ?

Het tegengif tegen burn-out en uitputting is niet altijd rust, maar contact...

Meer weten

07 februari 2017 te

Opleiding: sensibilisatie hiërarchische lijn ter preventie van psychosociale...

De Wet van 24 februari 2014 en het Koninklijk Besluit van 10 april 2014...

Meer weten

08 februari 2017 te

Opleiding: sensibilisatie van het personeel over de problematiek van alcohol,...

Alcohol en drugs hebben invloed op het welzijn en de veiligheid op de...

Meer weten

08 februari 2017 te

Opleiding: sensibilisatie van de hiërarchische lijn over verslaving (alcohol,...

De sensibilisatiesessie wordt idealiter na het opstellen en ter implementatie...

Meer weten

19 februari 2017 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11) (intracompany)

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

06 maart 2017 te

Opleiding: intervisie vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen worden geconfronteerd met complexe situaties, moeilijk...

Meer weten

21 maart 2017 te

Opleiding: Conflictbeheer

Spanningen, aanslepende meningsverschillen, conflicten met collega’s kunnen...

Meer weten

21 maart 2017 te

Opleiding: Opmaak tewerkstellingsplan voor oudere werknemers volgens CAO 104

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn verplicht om een...

Meer weten

21 maart 2017 te

Opleiding : Omgaan met verbale agressie op het werk

Frustratie of boosheid rond de dienstverlening, een te lange wachtrij,...:...

Meer weten

06 april 2017 te

Opleiding: sensibilisatie geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het...

De Wet van 10 januari 2007 en het KB van 17 mei 2007 betreffende de...

Meer weten

17 oktober 2017 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11) (intercompany)

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

12 november 2017 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11) (intercompany)

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

17 november 2017 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11) (intercompany)

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

16 januari 2018 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-13 postcode 2018) : 16/01, 30/01, 06/02, 20/02 & 06/03/2018

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

22 januari 2018 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11)

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

24 april 2018 te Brussel (Koningsstraat 192-94) : 24/04 + 08/05 + 22/05 + 31/05 + 14/06/2018

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

21 augustus 2018 te

Opleiding : Sensibilisatie Omgaan met stress

We zijn allemaal wel eens gespannen of voelen ons gestresseerd. Maar wat is...

Meer weten

21 augustus 2018 te

Opleiding: sensibilisatie van het personeel over de problematiek van tabak op...

Sinds januari 2006 is de wetgeving betreffende de bescherming tegen...

Meer weten

21 augustus 2018 te

Opleiding: Opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis

Wanneer zich een schokkende gebeurtenis voordoet, gebeurt het tegenwoordig...

Meer weten

26 september 2018 te Gent (Koningin Astridlaan 185) : 26/09/2019 + 10/10/2019 + 24/10/2019 + 07/11/2019 + 21/11/2019

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

16 januari 2019 te Brussel (Koningsstraat 192-4) : 16/01, 13/02, 14/03, 02/04, 13/05, 14/06/2019.

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

19 februari 2019 te Brussel (Koningsstraat 192-194) : 19/02/2019 + 26/02/2019 + 12/03/2019 + 26/03/2019 + 02/04/2019

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

25 april 2019 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-13) : 25/04/2019 + 09/05/2019 + 23/05/2019 + 04/06/2019 + 18/06/2019

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

19 juni 2019 te

Opleiding: terugkomdag voor vertrouwenspersonen

De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke...

Meer weten

06 september 2019 te Etterbeek (Félix Hapstraat 11) : 06/09/2019 - 08/11/2019 - 3/12/2019 - 22/01/2020 - 21/02/2020

Opleiding : Manager coach

Een medewerker die over de nodige tools beschikt, is de beste troef om het...

Meer weten

26 september 2019 te Gent (Koningin Astridlaan 185) : 26/09 + 10/10 + 24/10 + 07/11 + 21/11/2019

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

25 november 2019 te Sint-Gillis (Kind en Gezin) : Hallepoortlaan 27

Opleiding: terugkomdag voor vertrouwenspersonen

De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke...

Meer weten

03 maart 2020 te Gent (Koningin Astridlaan 185)

Opleiding : Bijscholing / Supervisie vertrouwenspersonen

De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke...

Meer weten

03 maart 2020 te Brussel (Bischoffsheimlaan 1-8) : 03/03; 17/03; 03/04; 21/04; 05/05/2020.

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

24 maart 2020 te Brussel (Bischoffsheimlaan 1-8)

Opleiding : Bijscholing / Supervisie vertrouwenspersonen

De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke...

Meer weten

23 april 2020 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-13) : 23/04; 30/04; 07/05; 12/05; 26/05/2020

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

30 april 2020 te Gent (Koningin Astridlaan 185) : 30/04; 05/05; 14/05; 19/05; 28/05/2020.

Opleiding : Basisopleiding Vertrouwenspersoon

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het...

Meer weten

18 juni 2020 te Antwerpen (Maria Theresialei 11-13 postcode 2018)

Opleiding : Bijscholing / Supervisie vertrouwenspersonen

De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke...

Meer weten